ปัญหา 404 Page not found หรือเปิดหน้าเพจไม่ได้ เป็นสิ่งที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของแบรนด์ และทำให้อันดับ SEO ในการสืบค้นของเว็บไซต์ลดลง จึงต้องคอยตรวจสอบปัญหาความผิดพลาด 404 Error นี้ เพื่อแก้ไขอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา 404 Page not found ได้แก่

การปรับแก้ไขเว็บไซต์ใหม่โดยใช้โดเมนเดิม ทำให้ URL address ที่เคยบันทึกไว้ในหน้าสารบัญหรือ index ของ Google นั้น สูญหายไป

มีการแก้ไขชื่อของเพจ ไม่ว่าจากไทยเป็นอังกฤษ หรือ อังกฤษเป็นไทย ทำให้มีการเชื่อมโยงที่ผิดพลาดได้

จากการใช้ตัว Demo หรือว่าชุดทดลองของ WordPress ในการทำเพจในเว็บไซต์ช่วงแรก ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขในระยะต่อมา ทำให้เปิดลิงก์ไม่ได้

โดยเบื้องต้น ให้เจ้าของเว็บไซต์ ตรวจสอบหา 404 Error โดยเข้าไปที่ Google Search Console ว่ามี 404 Page not found อยู่ในเว็บไซต์ของคุณหรือไม่ โดยจะปรากฏอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่า Crawl Error

เมื่อมีปัญหา 404 Page not found จะต้องย้ายที่อยู่ URL address จากหน้าที่มีปัญหา หรือที่เรียกว่า source URL ไปสู่ Target URL ใหม่ ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถที่จะใช้ plugin หลายชนิด เพื่อแก้ปัญหานี้ได้ เช่น

1. Plugin Redirections

เป็นปลั๊กอินที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ฟรีเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ โดยให้เข้าไปที่หัวข้อ Tools หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ Direction แล้วทำการเปลี่ยน URL address เสียใหม่ และกดยืนยันคำสั่งด้วย คำว่า Add Direction หลังจากนั้นให้ไปกดที่ Mark as Fixed ของ Google Search Console เพื่อเป็นการยืนยันกับระบบ Google อีกครั้งหนึ่ง

2. Plugin Yoast SEO Premium

เป็นปลั๊กอินที่ให้ความสะดวกในการแก้ไข 404 Page Not Found อย่างมาก แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ตามมา หากเป็นแบบ Yoast SEO เวอร์ชั่นฟรี จะไม่สามารถใช้ได้

โดยให้เข้าไปที่หัวข้อ Search Console และนำรหัสเฉพาะออกมา เพื่อที่จะคัดลอกลิงก์ URL address ที่มีปัญหาออกจาก Google โดยคลิกที่ตำแหน่งช่องที่เขียนว่า Get Google Authorization Code จึงจะเข้าสู่โหมดแก้ไขแก้ไข 404 Error ได้ในหมวด 301 Redirect โดยไม่ต้องไปดำเนินการใด ๆ ใน Google Search Console อีก จึงนับว่าเป็นช่องทางที่สะดวกมากกว่าการใช้ plugin ชนิดแรก

3. Plugin Rank Math SEO

เป็นปลั๊กอินรุ่นใหม่ที่สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี โดยสามารถแก้ URL address ที่มีปัญหาได้ในฟังก์ชัน Redirections ซึ่งหลังการแก้ไขแล้ว ให้กด activate ยืนยัน โดยสามารถดูการเปลี่ยนแปลง URL ได้โดยการเข้าในฟังก์ชันเดิมนี้อีกครั้ง จะเห็น URL ที่เพิ่งตั้งค่าใหม่ปรากฏขึ้น

ปัญหา 404 Page not found Error กระทบต่อความเชื่อมั่นของเว็บไซต์ และส่งผลให้ธุรกิจมีอันดับการสืบค้นลดลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองคุณภาพเว็บไซต์ด้วยระบบอัลกอริทึมใน Google ผู้ดูแลเว็บไซต์จึงต้องหมั่นตรวจสอบและเรียนรู้การใช้งาน plugin ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งานที่สุด

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา 404 Page not found