ไอเดีย สร้างยอดขายด้วย content marketing

ต้องยอมรับว่าการตลาดบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถส่งผลต่อการขยายโอกาสทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่คนรับรู้ข่าวสารผ่านหน้าจอโทรทัศน์หรือเสียงจากวิทยุกลายเป็นรับรู้ข่าวสารจาก Social media มากขึ้น โดยการสร้างสรรค์ content marketing ที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการกระตุ้นยอดขายบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่มเป้าหมายรับรู้และสัมผัสถึงความน่าเชื่อถือในสินค้าหรือบริการมากขึ้น

สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทำ content marketing ประสบความสำเร็จ Content Creator ควรให้ความสำคัญประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น คือ

  1. ประเภทของ content marketing การทราบประเภทของคอนเทนต์จะช่วยให้เราสามารถนำประเภทของคอนเทนต์มาวิเคราะห์ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบและนำมาพัฒนาคอนเทนต์ต่อไป โดย content marketing แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ โปรโมชั่น (Promotion), คำถาม&คำตอบ (Question & Answer), คำคม (QUOTE) และประโยชน์ (Benefit)
  2. ตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย การจะทำคอนเทนต์สำหรับสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Content Creator ควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยละเอียดเพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
  3. รู้จุดเด่นของคู่แข่ง ข้อมูลของคู่แข่งมีความสำคัญต่อการขยายโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก เพราะการนำข้อมูลของคู่แข็งมาวิเคราะห์หาจุดแข่ง – จุดอ่อน จะทำให้เราสามารถนำสิ่งที่คู่แข่งยังไม่มีหรือมองข้ามไปมาพัฒนาต่อยอดได้

เมื่อทราบถึงประเด็นสำคัญที่ควรรู้เรียบร้อยเราสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นไอเดีย สร้างยอดขายด้วย content marketing ต่อไปได้ ดังนี้

  1. ทำ Review แบรนด์สินค้า/บริการ ของตัวเอง การทำ content review ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ นอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์แต่ยังช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น 
  2. ทำอัลบั้มตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินค้า/บริการ เราสามารถรวบรวมสิ่งที่ลูกค้าสงสัยได้จากการนำชื่อสินค้า/บริการ ไปทำการค้นคว้าใน Keyword Research เพื่อเช็คว่าลูกค้าเกิดข้อสงสัยในเรื่องอะไรบ้างและนำมาทำเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบที่ลูกค้าชอบ เช่น ทำเป็นวิดีโอ, รูปภาพ หรือบทความ เป็นต้น
  3. สร้าง Content ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเราต้องการจะสร้างยอดขายจากสินค้าหรือบริการ แต่เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ เราจึงควรสร้าง Content ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังให้ความสนใจเพื่อดึงดูดการเข้าถึง
  4. Content ชวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม การสร้างคอนเทนต์กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคทางการตลาดที่ช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงไปยังลูกค้าที่ยังไม่รับรู้ถึงแบรนด์ โดยอาจใช้วิธีแชร์แล้วได้รับรางวัลได้

การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ช่วยเพิ่มยอดขายควรให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ, สร้างความเชื่อมั่นและทำให้ลูกค้าไว้ใจในสินค้าและบริการของธุรกิจได้