SEO เทคนิคโปรโมทงานฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์ (Freelance) คือ อาชีพรับจ้างอิสระที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่ต้องทำงานอยู่ภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เหมาะกับอาชีพฟรีแลนซ์ควรมีลักษณะนิสัยที่มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง เพราะงานค่อนข้างหนักและต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในปัจจุบันบริษัทหลายแห่งเลือกใช้ฟรีแลนซ์ในการทำงานเฉพาะทางเป็นครั้งคราวมากกว่าการจ้างพนักงานประจำ เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงานประจำ ทำให้ฟรีแลนซ์จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่สำหรับฟรีแลนซ์มือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการ การหาลูกค้าที่จะจ้างงาน จำเป็นต้องใช้เทคนิค SEO เพื่อโปรโมทตัวเองให้เป็นที่รู้จักก่อน ซึ่งวิธีโปรโมทผลงานสามารถทำได้ ดังนี้

ทำเทคนิค SEO โปรโมทผลงาน

ออกแบบเว็บไซต์สำหรับโปรโมทงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง WordPress โดยชื่อเว็บไซต์ควรมีความเป็นเอกลักษณ์ สั้น กระชับเพื่อให้เกิดการจดจำ

กรอกข้อมูลการสำคัญ เขียนคำอธิบายเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการติดต่อให้ครบถ้วน โดยในส่วนของคำอธิบายเว็บไซต์ควรแทรก Keyword เอาไว้เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ทำ Resume ให้ดูน่าสนใจและบอกถึงความสามารถของตัวเองให้ครอบคลุมที่สุด เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจหากมีความสนใจจะจ้างงาน

บอกรายละเอียดงานที่รับจ้างทำลงเว็บไซต์ โดยเขียนราคาค่าจ้างคร่าว ๆ เอาไว้ด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้กะงบประมาณที่เหมาะสม

อัปโหลดบทความสาระความรู้โดยแทรกคีย์เวิร์ดเอาไว้ในอัตราส่วน 1% ของจำนวนคำทั้งหมดในบทความ โดยจำนวนคำที่เหมาะสมในการเขียนบทความควรเขียนให้มากกว่า 300 คำเสมอ และอัปโหลดบทความใหม่ในทุกวัน เพื่อให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี้หากต้องการแทรกรูปภาพลงในบทความเพื่อให้บทความดูน่าสนใจ ควรเริ่มที่การเซฟชื่อไฟล์รูปด้วย Keyword และเขียนคำอธิบายรูป หรือ Alt image ด้วย Keyword เพื่อให้ Search Engine เข้าใจว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไร

หากต้องการยกระดับเว็บไซต์ควรทำ Clip VDO เพื่อโพสต์ลงคู่กับบทความเอาไว้ให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการอ่านบทความยาว ๆ โดยเนื้อหาของ VDO อาจเป็นแนวรีวิวลักษณะการทำงานของตัวเอง หรือวิดีโอให้ความรู้ ซึ่งนำเนื้อหาในบทความมาทำเป็นวิดีโอแทน หรืออาจเพิ่มแพลตฟอร์ม Podcast เข้าไปด้วย เพื่อให้เว็บไซต์มีความทันสมัยก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน

SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นเทคนิคโปรโมทงานที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ เนื่องจากการ Upload Content ที่น่าสนใจต่าง ๆ จะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในฝีมือการทำงานมากขึ้น รวมถึงเป็นช่องทางที่สามารถหารายได้เสริมจากการขายพื้นที่โฆษณาให้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

การทำ SEO เป็นความรู้ที่ฟรีแลนซ์ควรทราบและควรทำ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงฝีมือ การไม่ทำเว็บไซต์ในปัจจุบันก็เหมือนการเปิดร้านอยู่ในซอยตันที่แม้จะมีฝีมือแต่ก็ไม่มีคนหาเจอ ดังนั้น SEO จะทำให้คุณกลายเป็นที่รู้จักและมีงานเข้ามาไม่ขาดสาย

ทำเทคนิค SEO โปรโมทผลงาน