keyword research ทองคำฉบับสมบูรณ์

ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมีความเกี่ยวพันกับ Social media, Search engine และ e – Commerce จนเป็นเรื่องปกติ การเข้าถึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจทุกภาคส่วนและ keyword research เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจในโลกออนไลน์ได้

keyword research คือ ขั้นตอนในการค้นคว้า “คำค้นหา” ที่ดีที่สุดเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยคำค้นหาที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้

  • มีจำนวนการค้นหาเยอะ
  • มีความสามารถในการแข่งขันได้

ทั้งนี้ ลักษณะของคำค้นหาที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ เนื่องจากคำค้นหาที่ดีควรถูกนำมาใช้ในบริบทที่เหมาะสม ผู้ใช้งานจึงควรทราบถึงประเภทของคำค้นหาเพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้งานต่อไป โดย Keyword ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. Seed Keyword หรือ คำค้นหาทั่วไป ไม่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น กระโปรง, กางเกง, รองเท้า หรือกระเป๋า เป็นต้น คำเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการเรียกชื่อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ในคอนเทนต์
  2. Niche Keyword หรือ คำค้นหาที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น กระโปรงสั้นลายสก็อต, กางเกงขายาว, รองเท้าคัชชู หรือกระเป๋าสะพายข้าง เป็นต้น คำเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายมักใช้ในการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
  3. Niche Long Tail Keyword หรือ คำค้นหาที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เช่น กระโปรงสั้นลายสก็อตสีแดง ราคา, กางเกง dickies กระบอกใหญ่ หรือกระเป๋าสะพายข้าง Nike เป็นต้น คำค้นหาเหล่านี้มักนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการของกลุ่มเป้าหมาย

โปรแกรมหา keyword คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาการทำ keyword research ง่ายขึ้น โดยการทำงานของ Keyword tool จะทำการดึงข้อมูลจาก Search engine และ e-commerce มาเก็บรวบรวมเอาไว้ จากนั้นจะแสดงผลการวิเคราะห์คำที่ผู้ใช้งานต้องการว่าเป็นคำค้นหาที่ดีหรือไม่และมีคำค้นหาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันสามารถนำไปใช้งานแทนได้ ซึ่งโปรแกรมหา keyword ฟรี ได้แก่

  • keywordtool.io เว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหา Niche Long Tail Keyword ได้ดีมากและยังมีฟังก์ชันแยกหมวดหมู่ Search engine และ e-commerce ให้เลือกเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการใช้งานฟรีเว็บไซต์จะไม่แสดงจำนวนการค้นหาและความยาก – ง่ายในการแข่งขัน แต่ผู้ใช้งานจะได้ไอเดียคำค้นหาที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
  • ahrefs.com/keyword-generator โปรแกรมหา Keyword ฟรี ที่ช่วยบอกจำนวนการค้นหาในแต่ละวันและมีฟังก์ชัน Search engine และ e-commerce ยอดนิยมให้เลือกเพื่อความแม่นยำ ทั้งนี้ หากเป็นเวอร์ชันฟรีหากไม่มีการค้นหาคำที่เราต้องการทำ Research ในวันนั้น ๆ โปรแกรมจะไม่แสดงผลลัพท์ให้เห็น
  • neilpatel.com/ubersuggest โปรแกรมหา Keyword ฟรีได้ 3 ครั้งต่อวัน แสดงผลลัพท์ครอบคลุมทั้งจำนวนที่ถูกค้นหาและความยาก – ง่ายในการแข่งขัน เหมาะสำหรับใช้งานควบคู่กับ keywordtool.io แต่โปรแกรมนี้ไม่สามารถเลือก Search engine และ e-commerce ได้

โดยสรุป หากต้องการทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพด้วย Keyword ทองคำ ควรเริ่มต้นด้วยการลิสรายการคำค้นหาที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ จากนั้นนำไปเช็คใน โปรแกรมหา keyword อย่าง keywordtool.io หรือ ahrefs.com/keyword-generator ก่อนและจึงนำคำที่คิดว่าน่าสนใจไปหาความยาก – ง่ายในการทำอันดับใน neilpatel.com/ubersuggest เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ได้ Keyword ทองคำอย่างที่ต้องการ