การสร้างเนื้อหาสำหรับ Local SEO เพื่อเพิ่มอันดับ

Local SEO

Local SEO เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) ความแตกต่างคือ Local SEO จะมุ่งเน้นเฉพาะในการปรับปรุงการจัดอันดับเว็บไซต์ในผลการค้นหาในท้องถิ่นเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ SEO แบบทั่วไปที่เน้นการค้นหาโดยรวมทั้งหมด Local SEO จะช่วยให้ลูกค้าในท้องถิ่นสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างรวดเร็วและตต่อไปนี้คือวิธีช่วยปรับปรุงการจัดอันดับการค้นหาในท้องถิ่นของคุณ

ปรับปรุงการจัดอันดับในท้องถิ่นด้วย Content Marketing วิธีหนึ่งคือการทำ Content Marketing เผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ท้องถิ่น หรือใช้ Guest Post ลงบนเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้มีพื้นที่สำหรับการโพสต์ สำหรับ Local SEO มีความจำเป็นต้องกระจายและเริ่มเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแสดงความเชี่ยวชาญของคุณในขณะที่ยังมีได้รับ Backlink ที่คุ้มค่าด้วย

ค้นหาคำหลักในท้องถิ่นที่มีการใช้จริง คำหลักและวลีมีความสำคัญเพียงสำหรับ Local SEO เช่นเดียวกับการทำ SEO แบบเดิม คำหลักเหล่านี้ควรถูกนำมาใช้ในหน้าเว็บไซต์และเพิ่มเนื้อหาบทความ การใช้ชุดคำหลักและวลีคำที่เหมาะสมจะช่วยคุณดึงผู้ค้นหาที่อยู่ในท้องถิ่นได้ ควรใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณเสมอเนื่องจากสิ่งที่ดีที่สุด คำหลักเหล่านี้มีเปอร์เซ็นต์การค้นหาสูงในพื้นที่เป้าหมายของคุณ รวมคำหลักที่ตั้งของคุณพร้อมกับคำหลักทางธุรกิจที่เพื่อเพิ่มเนื้อหาสำหรับ Local SEO หากต้องการค้นหาคำหลักที่ดีที่สุด คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Planner อย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ Google Planner เพื่อหาคำหลักก็จะต้องตั้งค่าบัญชี AdWords ก่อน เมื่อใช้หน้าเครื่องมือวางแผนคำหลัก ให้เลือก “ค้นหาคำหลักใหม่ที่ใช้วลีเว็บไซต์หรือหมวดหมู่” การใช้เครื่องมือนี้จะมีประสิทธิภาพมากเมื่อทำงานกับแคมเปญ Local SEO

เนื้อหามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ส่งผลได้ทั้งดีและแย่

สร้างเนื้อหาที่กระตุ้นความน่าสนใจ ด้วยรายการคำหลักและวลีคำใหม่ ๆ คุณควรจะเริ่มเขียนเนื้อหาโดยกำหนดเป้าหมายเนื้อหาซึ่งคุณสามารถใช้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอันดับการค้นหาในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้คำหลักเหล่านี้กับเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณอาจจะยังไม่เพียงพอ ควรเพิ่มเทคนิคเพิ่มขึ้นอีกขั้นเพื่อกระตุ้นความสนใจ ตัวอย่างเช่น ใช้คำว่า “ท็อป 10” หรือ “ดีที่สุด” ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจและ / หรืออุตสาหกรรมของคุณในระดับท้องถิ่น นอกจากนี้คุณสามารถเขียนข้อมูล “วิธีการ” โพสต์บล็อกหรือคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เพื่อดึงดูดผู้ชมในท้องถิ่นให้มายังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น

ชักชวนให้มีกิจกรรมในท้องถิ่น เมื่อได้ให้ความสำคัญกับ Backlink ที่ได้จากเว็บไซต์ในท้องถิ่นแล้วซึ่งจะช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาในท้องถิ่นของคุณ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ที่จะได้รับ Backlink ที่มีคุณค่าอีกประการหนึ่งคือการเข้าร่วมในชุมชนหรือสถานที่เป้าหมายของคุณ ที่ทำได้โดยการสร้างกิจกรรมในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งอาจยังสามารถได้รับ Backlink กลับจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจากกิจกรรมเหล่านี้ด้วย เช่น จัดกิจกรรมทำความสะอาด แล้วใช้ช่องทางจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเป็นตัวช่วยกระจายข่าว เป็นต้น